AF01 CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Aquests estudis permeten adquirir competències en el disseny de productes gràfics, envasos i embalatges, l'edició de publicacions impreses i electròniques (pàgines web, aplicacions mòbils), la gestió i el control de la producció editorial, realitzant-ne la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

El cicle té una durada de 2000h repartides en dos cursos, impartint-se el primer en horari de matí (de 8h a 14:30h), i el segon en horari de tarda (de 16h a 20:30h), per facilitar així la realització de la formació en centres de treball.

La nostra distribució d'assignatures és la següent:

Primer curs

M01 Materials de producció gràfica132h

M02 Organització dels processos de preimpressió digital264h

M03 Disseny de productes gràfics231h

M04 Gestió de la producció en processos d’edició99h

M05 Producció editorial99h

M10 FOL99h

M11 EIE66h

Segon curs

M06 Disseny estructural d'envàs i embalatge99h

M07 Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia99h

M08 Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia231h

M09 Comercialització de productes i atenció al client99h

M12 Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia99h

Estàs aquí:Inici > CFGS