Estudis

Els estudis en el quals participa el Departament d'Educació física són ESO i Batxillerat

Per trobar més informació sobre el currículum:

La matèria d'educació física ha de tenir un paper primordial en el desenvolupament de les competències centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora corporal i la forma física i en l'ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d'activitats esportives individuals i col·lectives. El desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida són finalitats fonamentals.

Al final del pas per l'institut els nois i les noies han de comprendre els beneficis de la pràctica d'activitat física sistemàtica i permanent i han d'adquirir les eines necessàries per organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma. Per assolir aquesta autoregulació és fonamental vincular la pràctica d'activitats físiques a una escala de valors, actituds i normes i al coneixement dels seus efectes sobre la salut, el creixement personal i la millora de la qualitat de vida.

En aquesta edat, en què els nois i les noies experimenten grans canvis corporals, afectius i socials, prenen importància la consciència del propi cos i l'acceptació d'un mateix i dels altres. El cos ha de ser entès com a mitjà de comunicació, creació, interpretació i expressió, tal com ja es planteja en l'etapa d'educació primària. Els nois i les noies han de ser capaços d'utilitzar el cos i el seu moviment per expressar sensacions i sentiments davant diferents situacions.

Les activitats de la matèria han de potenciar les actituds i valors propis d'una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l'entorn.

Estàs aquí:Inici > Estudis