Estudis

Es cursa anglès com a primera llengua estrangera a l'ESO i al batxillerat (es pot consultar el currículum d'ESO a http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/ i el de batxillerat a http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/). A més, la llengua anglesa és una de les assignatures obligatòries del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i també s'estudia en alguns Cicles Formatius.

Estàs aquí:Inici > Estudis