El projecte Leonardo da Vinci: Tech, Learn and Quality, aprovat per la Agència Nacional Flamenca de projectes europeus.

TQL-logo

TQLaproved_small

Aquest projecte Leonardo da Vinci de Transferència d’Innovació, en el qual participa l’IES-SEP Esteve Terradas i Illa conjuntament amb 16 socis: 3 centres de formació professional, 7 serveis educatius i/o Departament regional d’Educació i 6 empreses, de 3 països europeus (Finlàndia, Bèlgica – Flandès , Portugal i Catalunya – Estat Espanyol), te com a objectiu millorar la qualitat educativa i nivell de formació i entrenament a les empreses de l’alumnat de Formació Professional. Aquest projecte comporta la introducció, transferència i implementació de nous mètodes creatius i motivadors dins del processos d’ensenyament-aprenentatge, tant a la aula com durant la realització de les pràctiques a les empreses, i crear protocols de qualitat que valorin aquests nous mètodes introduïts. Dins d’aquest escenari de qualitat tant als centres com a les empreses, s’espera millorar la actitud de l’alumnat cap a la formació continua, els resultats acadèmic i les competències professional, i obtenir així una millor inserció al món laboral. A més a més, s’editaran tres manuals “ready to be used”, sobre: a) mètodes creatius i motivadors dins del processos d’ensenyament-aprenentatge a l’aula, b) “In-Company-Classes”, i c) auto-avaluació i sistemes de qualitat a la formació professional. Finalment, cal remarcar el valor afegit que comporta la acció conjunta d’un equip transnacional i multi-disciplinari, així com la experiència dels membres participants.

Estàs aquí:Inici > Noticies > Centre > Coordinació de Qualitat > El projecte Leonardo da Vinci: Tech, Learn and Quality, aprovat per la Agència Nacional Flamenca de projectes europeus.