Coordinació d'Internacional

Estades formatives a l'estranger per a alumnes i professors d’ensenyaments professionals

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de projectes de mobilitat, de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnes i professors d’ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs acadèmic 2015-2016, d'acord amb el que estableix la Resolució de 24 de novembre de 2014.

llegir més

Coordinador/a Internacional

Les funcions d’aquest/a coordinador/a les tenim registrades al NOFC (Normativa i Organització de Funcionament de Centre) i són les següents:

a) Promocionar i informar sobre la normativa de referència, així com donar suport a l'alumnat i professorat interessat en la sol·licitud d'ajudes i la complementació de la documentació.

b) Impulsar els convenis, tant de pràctiques com de col·laboració, amb entitats estrangeres, col·laborant amb les coordinació d'FP i d'FCT per tal de facilitar les estades d'alumnes a empreses foranies.

c) Assegurar les condicions de seguretat i qualitat educativa dels alumnes que realitzin pràctiques a l'estranger.

d) Difondre les activitats realitzades a l'estranger.

e) Promoure la participació de l'alumnat en premis i concursos a l'estranger.

f) L'activitat de la coordinació d'activitats estrangeres es realitzarà en col·laboració amb el/la Cap de departament de Llengües estrangeres i el/la Coordinador/a d'FP.

Aquest coordinador/a vellta per la difusió de les activitats internacionals a la comunitat educativa, portant a terme::

a) Reunions amb el professorat del departament de la Família Professional implicada.

b) Reunions amb els tutors/es dels cicles formatius implicats, per a què donin la informació al seu alumnat.

c) Informació al bloc d’FP i claustre de l’institut.

Aquesta difusió es a través de la pàgina web del centre i fent ús de les xarxes socials: facebook, twitter, etc.

Alguns dels projectes són amb la participació de projectes del Departament d'Ensenyament; per tant, el/la Coordinador/a d’Internacional ha de ser l’enllaç entre l’institut i el Departament d'Ensenyament.

 

Política Lingüística

L'Institut Esteve Terradas ofereix classes de llengua i cultura pràctiques als estudiants que realitzin pràctiques a l’estranger (FCT), en funció del país de destinació.  Als estudiants també se'ls proporciona informació sobre cursos d'idiomes oficials oferts pel Departament d’Ensenyament, que es poden seguir a les Escoles Oficials d'Idiomes o també de forma telemàtica a la IOC-Institut Obert de Catalunya.

Finalització del projecte comenius Quality@School

Durant la setmana del 5 al 9 de Maig , hem tingut l'agradable visita de les delegacions Finesa , Portuguesa, Belga i Turca. Han estat al nostre centre ultimant el treball i preparant la conferència final al Citilab, amb diversos workshops.

Grup de treball de Quality@School

Aquestes jornades estan dintre del programa internacional comenius Quality@school sobre Qualitat a l'Aula, al qual pertany la nostra escola. L'objectiu del mateix és desenvolupar, a partir de les bones pràctiques metodològiques a l'aula, mètodes d'auto-avaluació de l'alumnat i del professorat.

Tallers Formatius: Rasperry Pi

Alumnes del centre PKKY de Joensuu, Finlàndia, visiten l'Esteve Terradas

Jouko i Eero i 10 alumnes del departament d'Informàtica de l'Institut de FP PKKY de Joensuu, Finlàndia han visitat el nostre centre.

Llegeix més:Tallers Formatius: Rasperry Pi

Jornades Internacionals: Projecte Comenius "Master Your Eurosponsibility"

La setmana passada, del 12 al 15 de novembre, l’INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA va celebrar unes jornades internacionals amb alumnat i professorat procedent de centres de FRANÇA, ITÀLIA, FINLÀNDIA i ÀUSTRIA. A Cornellà hem tractat l’emprenedoria i el món empresarial. En la propera trobada a Pàdua (Itàlia), es farà una fira professional. Un total de trenta alumnes de diferents nacionalitats europees i uns quinze professors/es hem gaudit de l’experiència.

Llegeix més:Jornades Internacionals: Projecte Comenius "Master Your Eurosponsibility"

Visita de l'equip directiu del KV Zürich Business School

El dia 9 de setembre l'equip directiu del KV Zürich Business School va visitar el nostre centre. Aquest institut és el més gran de FP de tota Suïssa (4500 alumnes).

Visita de l'equip directiu del KV Zürich Business School

Durant la visita van veure els diferents departaments i instal·lacions de FP, quedant altament impressionats per la diversitat de cicles impartits i per l'alt nivell dels equipaments. Van mostrar especial interés pel departament d'Adminsitratiu i pel funcionament de l'aula simulada.

Podeu trobar més informació sobre el KV Business School de Zürich a http://www.kvz-schule.ch/

Projecte Internacional: Comenius Q@S

Després de gaire bé tres meses de treball de recerca i/o implementació a nivell local sobre: a) Aprendre amb Jocs, Aprenentatge Cooperatiu, PNL i TIC a l'aula, b) Qüestionaris d'Autoavaluació de l'Alumnat i c) Qüestionari d'Avaluació de la Tasca Docent per part de l'Alumnat, va tenir lloc a Joensuu (Finlàndia), la segona reunió del projecte Quality@School.

 

Llegeix més:Projecte Internacional: Comenius Q@S

Projecte Internacional: Leonardo da Vinci KTT

Una petita delegació d'Estambul, Turquia (soci del projecte LdV KTT) formada Gülşen i Serhan, ens van visitar per donar a coneixer el projecte CUBIC WORD.

foto KTT

foto KTT

Llegeix més:Projecte Internacional: Leonardo da Vinci KTT

Projecte Internacional: Leonardo da Vinci KTT

A inici de febrer a Bialystok (Polònia) va tenir lloc la segona reunió del projecte Knowledge, Transferring and Training. Aquest projecte té com a objectiu editar tres manuals pràctics sobre Mecatrònica, VET al Nuvols, Cubic World i Gestió Motor, i realitzar sessions formació sobre els mateixos.

foto KTT

Llegeix més:Projecte Internacional: Leonardo da Vinci KTT

Estàs aquí:Inici > Noticies > Centre > Coordinació d'Internacional