Excel·lents resultats al B1 de francès: DELF scolaire 2015

Diploma DELF

L'alumnat de 1r de Batxillerat que cursa Francès com a primera llengua estrangera en el nostre institut ha participat en la segona convocatòria dels diplomes DELF scolaire a Catalunya. El passat 12 de juny van ser publicats els resultats corresponents al nivell B1 del Marc europeu comú de referència d'aquest diploma i el nostre alumnat el va acreditar amb unes notes excel·lents: l'enhorabona!

Text extret del web: http://www.delfscolaire.cat/

El DELF Escolar s’emmarca en un acord entre el Servei de cooperació i d’acció cultural de l’ambaixada de França i el Departament d’Ensenyament de Catalunya. Ofereix taxes d’examen preferents. Té el mateix valor que el DELF per adults (tots els diplomes són idèntics) amb els temes adaptats als adolescents. Consta de dos diplomes independents entre sí (un candidat pot presentar-se directament al diploma que correspon al seu nivell) adaptats als nivells A2, B1 i B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) 

En l’àmbit acadèmic, afavoreixen la mobilitat estudiantil internacional en certificar el coneixement de la llengua francesa: el DELF B1 permet obtenir una beca Erasmus. El nivell B1 és obligatori a Espanya per obtenir un grau universitari. Cada diploma avalua les quatre destreses lingüístiques: comprensió i expressió escrites, comprensió i expressió orals.

La superació de la mitjana (50 punts sobre 100) permet obtenir el diploma. La nota d’una destresa pot compensar una nota més baixa en l’altra destresa. La nota mínima de 5/25 és necessària en cada destresa.

Quins alumnes podran presentar-se al DELF ESCOLAR?

Per ordre de prioritat i fins el límit de 1.500 places:

Si hi ha alumnat interessat en obtenir un d’aquests diplomes i no ha pogut participar en el DELF escolar a causa del límit de 1.500 places establert, pot presentar-se al DELF JUNIOR (que ofereixen els centres acreditats de Catalunya en les tres convocatòries anuals). Comproveu la llista de centres més endavant. Són les mateixes proves que el DELF escolar.

  • alumnat escolaritzat en centres públics Batxibac;
  • alumnat escolaritzat en centres públics de secundària, que estudia francès com a primera llengua estrangera;
  • alumnat escolaritzat en centres públics de secundària, que estudia francès com a segona llengua estrangera;

Si hi ha alumnat interessat en obtenir un d’aquests diplomes i no ha pogut participar en el DELF escolar a causa del límit de 1.500 places establert, pot presentar-se al DELF JUNIOR (que ofereixen els centres acreditats de Catalunya en les tres convocatòries anuals). Comproveu la llista de centres més endavant. Són les mateixes proves que el DELF escolar.

On es realitzen les proves del DELF escolar?

Els exàmens del DELF escolar es realitzen en els centres de secundària designats pel Departament d’Ensenyament. Segons la procedència de l’alumnat interessat, s’establiran els centres per facilitar el desplaçament.

Quin és l’import de la matrícula del DELF escolar ?

Es tracta d’unes taxes preferents, aproximadament un 30% més econòmiques que el DELF junior.

Estàs aquí:Inici > Noticies > Cicles Formatius > Llengües Estrangeres > Excel·lents resultats al B1 de francès: DELF scolaire 2015