L'Esteve Terradas al lliurament de diplomes del DELF Scolaire 2015

L'esteve Terradas al lliurament de diplomes del DELF Scolaire 2015

Diversos alumnes de Francès del nostre institut van rebre el passat 1 de desembre els diplomes DELF scolaire (1), que acrediten que han assolit el nivell B1 de llengua francesa, a l'acte que va tenir lloc a la sala d'actes de l'Institut Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat. La cerimònia que va estar presidida pel Director dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, Sr Josep M. Pérez Rodríguez, i per l'Agregat de cooperació lingüística de l'Ambaixada de França, Sr Stéphane Paris, va comptar també amb la presència de la nostra directora, Olga Quesada, del professor de Francès del nostre centre Vicent Vallés i de familiars de l'alumnat que rebia els diplomes.

David Álvarez Ríos, Ivan Gómez Jimenez, Adrián Hernández Poveda i Ana Tello Castillo no només van rebre els respectius diplomes, sinó que van ser els encarregats de cloure l'acte amb una original performance, on van posar en escena sobre una base musical el text de la cançó "Aux Champs Élysées" de Joe Dassin.

Més fotos a: https://www.youtube.com/watch?v=wql1oJLkRXU&feature=youtu.be

(1) El ministeri francès de l’educació Nacional i de l’ensenyament superior proposen una amplia gama de certificacions en francès llengua estrangera (diplomes i tests) per validar les competències en francès, des dels primers aprenentatges fins als nivells més avançats. L’oferta està adaptada a tots els públics i edats. Està harmonitzada sobre l’escala dels sis nivells del Marc europeu comú de referència per les llengües.

Els diplomes (DELF i DALF) són independents i ratifiquen el domini de les quatre competències lingüístiques. No caduquen, no tenen una durada limitada.

Estan validats per un equip d'experts en avaluació, aquestes certificacions estan reconegudes internacionalment i s’utilitzen freqüentment pels ministeris estrangers encarregats de l’educació.

Es poden realitzar en més de 1000 centres d’examen repartits en 164 països.

El DELF Escolar s’emmarca en un acord entre el Servei de cooperació i d’acció cultural de l’ambaixada de França i el Departament d’Ensenyament de Catalunya. Ofereix taxes d’examen preferents. Té el mateix valor que el DELF per adults (tots els diplomes són idèntics) amb els temes adaptats als adolescents. Consta de dos diplomes independents entre sí (un candidat pot presentar-se directament al diploma que correspon al seu nivell) adaptats als nivells A2, B1 i B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

En l’àmbit acadèmic, afavoreixen la mobilitat estudiantil internacional en certificar el coneixement de la llengua francesa: el DELF B1 permet obtenir una beca Erasmus. El nivell B1 és obligatori a Espanya per obtenir un grau universitari. Cada diploma avalua les quatre destreses lingüístiques: comprensió i expressió escrites, comprensió i expressió orals.

La superació de la mitjana (50 punts sobre 100) permet obtenir el diploma. La nota d’una destresa pot compensar una nota més baixa en l’altra destresa. La nota mínima de 5/25 és necessària en cada destresa.

Més informació sobre el DELF scolaire a http://www.delfscolaire.cat/

Estàs aquí:Inici > Noticies > Cicles Formatius > Llengües Estrangeres > L'Esteve Terradas al lliurament de diplomes del DELF Scolaire 2015