Educació Física

Enllaços

MOODLE

RECURSOS EDUCACIÓ FÍSICA

Activitats Extraescolars Esportives

L'Associació Esportiva de l'Institut Esteve Terradas organitza activitats esportives dirigides a fomentar l'esport al nostre centre.

Estan destinades als alumnes d'ESO que vulguin practicar esport fora de l'horari escolar i/o compartir una estona amb altres companys. Aquest curs realitzarem les següents activitats:

  • Futbol (dimecres de 16 a 17.15h)

Per aquells alumn@s que vulguin jugar exclusivament a futbol. Farem partits amb altres Instituts.

  • Multi-esport (dimecres de 16 a 17.15h)

Per aquells alumn@s aquells alumnes que vulguin fer una mica d'esports i activitat física en grup. Inclou activitats de shootbol i bàdminton, tennis taula i altres jocs pre- esportius.

  • Activitat de ball (dimarts de 16 a 17h)

Per aquells alumn@s que vulguin fer una activitat física amb ball i música. Inclou activitats de zumba, aeròbic, etc.

Totes aquestes activitats estan dirigides per alumnes o ex-alumnes del centre amb la supervisió i coordinació del professor d'Educació Física. Gràcies a la col·laboració dels alumnes dinamitzadors aquestes activitats són gratuïtes. Volem fer menció del nostre agraïment a:

Francisco Gonzalez (alumne de 1r de Batxillerat)

Jose Silva (alumne de 3r d’ESO)

Sara el Idrissi (alumna de 1r d’ESO)

Santi Delgado (ex-alumne del Centre)

Lydia Pérez (ex-alumna del centre)

Si ets alumn@ de l'escola i vols participar en aquestes activitats, has d'omplir el full d'autorització i portar-lo al professor d'Educació física.

Estudis

Els estudis en el quals participa el Departament d'Educació física són ESO i Batxillerat

Per trobar més informació sobre el currículum:

La matèria d'educació física ha de tenir un paper primordial en el desenvolupament de les competències centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora corporal i la forma física i en l'ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d'activitats esportives individuals i col·lectives. El desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida són finalitats fonamentals.

Al final del pas per l'institut els nois i les noies han de comprendre els beneficis de la pràctica d'activitat física sistemàtica i permanent i han d'adquirir les eines necessàries per organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma. Per assolir aquesta autoregulació és fonamental vincular la pràctica d'activitats físiques a una escala de valors, actituds i normes i al coneixement dels seus efectes sobre la salut, el creixement personal i la millora de la qualitat de vida.

En aquesta edat, en què els nois i les noies experimenten grans canvis corporals, afectius i socials, prenen importància la consciència del propi cos i l'acceptació d'un mateix i dels altres. El cos ha de ser entès com a mitjà de comunicació, creació, interpretació i expressió, tal com ja es planteja en l'etapa d'educació primària. Els nois i les noies han de ser capaços d'utilitzar el cos i el seu moviment per expressar sensacions i sentiments davant diferents situacions.

Les activitats de la matèria han de potenciar les actituds i valors propis d'una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l'entorn.

Inici

Des del Departament d'Educació Física volem transmetre la importància de la pràctica de l'activitat física per a la Salut.

Segons l'Organització Mundial de la Salud (OMS) la realització d'una activitat física adequada ajuda a:

  • Desenvolupar un aparell locomotor sa (ossos, músculs i articulacions)
  • Desenvolupar un sistema cardiovascular sa (cor i pulmons)
  • Aprendre a controlar el sistema neuromuscular (coordinació i control dels moviments)
  • Mantenir un pes corporal saludable

A més a més, s'associa amb efectes psicològics beneficiós, gràcies a un millor control de l'ansietat i la depressió.

Així mateix, pot contribuir al desenvolupament social dels joves, donant-los l'oportunitat d'expressar-se i fomentant l'autoconfiança, la interacció social i la integració.

També s'ha suggerit que els joves actius poden adoptar amb més facilitat altres comportaments saludables, com evitar el consum de tabac, alcohol i drogues, i tenen millor rendiment escolar.

L'OMS recomana als joves entre 5 i 17 anys invertir com a mínim 60 minuts diaris en activitats físiques d'intensitat moderada a vigorosa, llevat que coincideixin amb docències mèdiques específiques que aconsellin el contrari. L'activitat física diària hauria de ser, en la seva major part, aeròbica. Convindria incorporar, com a mínim tres vegades per setmana, activitats vigoroses que reforcin, en particular, els músculs i ossos.

Es per això que des del Departament d'Educació Física volem donar les eines oportunes per a que els nostres alumnes, durant el període de temps que passin a l'institut i quan acabin, practiquin activitat física de forma correcta i regular. Tanmateix intentem donar- li a conèixer les diferents possibilitats de pràctica esportiva que tenen al seu entorn local. Els informem dels diferents agent esportius de la ciutat (associació esportiva de l'institut, entitats i associacions locals) i dels diferents espais a on poden practicar, tant instal·lacions esportives de Cornellà de Llobregat com espais naturals de l'entorn.

Estàs aquí:Inici > Noticies > ESO - Batxillerat > Educació Física