Tecnologia

Estudis

Els estudis en el quals participa el Departament de Tecnologia són: ESO, Batxillerat i el curs de preparació pels Cicles Formatius de Grau Superior (CAS).

Per trobar més informació sobre el currículum de la: ESO i Batxillerat.

Pel que fa a l'assoliment dels objectius bàsics de l'ensenyament secundari obligatori per a l'àrea de tecnologia, en el currículum s'estableix una part comuna i obligatòria de primer a tercer d'ESO i una altra d'optativa a quart.

Tot i això, el què volem ressaltar és la metodologia en la que treballem, sempre intentant arribar a les necessitats i possibilitats de tot l'alumnat.

Assoliment de les competències bàsiques per mitjà de projectes on hi ha un fil conductor interdisciplinari entre les diferents assignatures que ofereix el nostre departament, amb la voluntat de que l'alumnat vegi sempre un fil conductor, i engrescador, una continuïtat al llarg del temps.

Establir un projecte propi de centre a desenvolupar en els quatre cursos de l'ESO, lligant assignatures dels diferents cursos, com programació en scratch de primer i tercer, amb creació d'una App amb App Inventor de segon, i Robòtica i Informàtica de quart.

Avui en dia tant important com saber buscar la informació, és saber-la gestionar.

Departament de Tecnologia

En primer lloc, donar-vos la benvinguda a les "tecnologies del Esteve Terradas", on pretenem acompanyar i familiaritzar als adolescents en les tecnologies més importants.

Tecnologia és una paraula d'origen grec formada per téchnē (art, tècnica o ofici) i logía (estudi d'alguna cosa).

Per tant, Tecnologia és el conjunt de coneixements tècnics, científicament ordenats, que permeten dissenyar i crear béns, serveis, que faciliten l'adaptació al medi ambient i la satisfacció de les necessitats essencials i els desitjos de les persones.

L'educació tecnològica és un pilar fonamental en un sistema educatiu modern ja que és una matèria integradora, que treballa de una forma especial les competències bàsiques ajudant d'aquesta manera en el desenvolupament integral de les persones.

Garantitza la preparació tècnica necessària per a la ciutadania del segle XXI i orienta cap a estudis científic-tecnològics superiors, assegurant la demanda de professionals tècnics i investigadors qualificats.

Estàs aquí:Inici > Noticies > ESO - Batxillerat > Tecnologia